Sản phẩm
Tư vấn trực tuyến
0985 940 986 Tú

0988 423 986 Việt

0908 111 448 Tuấn

024 37173982 Vinh 
024 37173426 Trang
024 37170497 Huy
Đối tác
Sản phẩm  -  Cáp điện  -  Dây cáp điện 0,6/1kv
Cáp tàu thủy lưới thép
Giá: VNĐ
Mã đặt hàng
Tên gọi
Nhà sản xuất
Mã nhà sản xuất
Mô tả
Giá chưa thuế
Thuế VAT
(%)
JINRO KOREA
FA - DPYC - 2Cx1.5SQ
CÁP TÀU THUỶ LƯỚI THÉP - FA - DPYV
JINRO KOREA
FA - DPYC -2Cx2.5SQ
CÁP TÀU THUỶ LƯỚI THÉP - FA - DPYV
JINRO KOREA
FA - DPYC -2Cx4.0SQ
CÁP TÀU THUỶ LƯỚI THÉP - FA - DPYV
JINRO KOREA
FA - DPYC -2Cx6.0SQ
CÁP TÀU THUỶ LƯỚI THÉP - FA - DPYV
JINRO KOREA
FA - DPYC -2Cx10SQ
CÁP TÀU THUỶ LƯỚI THÉP - FA - DPYV
JINRO KOREA
FA - DPYC -2Cx16SQ
CÁP TÀU THUỶ LƯỚI THÉP - FA - DPYV
JINRO KOREA
FA - DPYC -2Cx25SQ
CÁP TÀU THUỶ LƯỚI THÉP - FA - DPYV
JINRO KOREA
FA - DPYC -2Cx35SQ
CÁP TÀU THUỶ LƯỚI THÉP - FA - DPYV
JINRO KOREA
FA - DPYC -2Cx50SQ
CÁP TÀU THUỶ LƯỚI THÉP - FA - DPYV
JINRO KOREA
FA - DPYC -2Cx70SQ
CÁP TÀU THUỶ LƯỚI THÉP - FA - DPYV
JINRO KOREA
FA - DPYC -2Cx95SQ
CÁP TÀU THUỶ LƯỚI THÉP - FA - DPYV
JINRO KOREA
FA - TPYC-3Cxc1.5SQ
CÁP TÀU THUỶ LƯỚI THÉP - FA - TPYV
JINRO KOREA
FA - TPYC-3Cx2.5SQ
CÁP TÀU THUỶ LƯỚI THÉP - FA - TPYV
JINRO KOREA
FA - TPYC-3Cx4SQ
CÁP TÀU THUỶ LƯỚI THÉP - FA - TPYV
JINRO KOREA
FA - TPYC-3Cx6.0SQ
CÁP TÀU THUỶ LƯỚI THÉP - FA - TPYV
JINRO KOREA
FA - TPYC-3Cx10QS
CÁP TÀU THUỶ LƯỚI THÉP - FA - TPYV
JINRO KOREA
FA - TPYC-3Cx16SQ
CÁP TÀU THUỶ LƯỚI THÉP - FA - TPYV
JINRO KOREA
FA - TPYC-3Cx25SQ
CÁP TÀU THUỶ LƯỚI THÉP - FA - TPYV
JINRO KOREA
FA - TPYC-3Cx35SQ
CÁP TÀU THUỶ LƯỚI THÉP - FA - TPYV
JINRO KOREA
FA - TPYC-3Cx150SQ
CÁP TÀU THUỶ LƯỚI THÉP - FA - TPYV
JINRO KOREA
FA - TPYC - 3Cx70SQ
CÁP TÀU THỦY BỌC LƯƠI THÉP FA - TPYC
JINRO KOREA
FA - TPYC - 3Cx95SQ
CÁP TÀU THỦY BỌC LƯƠI THÉP FA - TPYC
JINRO KOREA
FA - TPYC - 3Cx120SQ
CÁP TÀU THỦY BỌC LƯƠI THÉP FA - TPYC
JINRO KOREA
FA - TPYC - 3Cx150SQ
CÁP TÀU THỦY BỌC LƯƠI THÉP FA - TPYC
JINRO KOREA
FA - MPYC - 2Cx1.0SQ
CÁP TÀU THỦY BỌC LƯỚI THÉP FA - MPYC
JINRO KOREA
FA - MPYC -4Cx1.0SQ
CÁP TÀU THỦY BỌC LƯỚI THÉP FA - MPYC
JINRO KOREA
FA - MPYC -7Cx1.0SQ
CÁP TÀU THỦY BỌC LƯỚI THÉP FA - MPYC
JINRO KOREA
FA - MPYC -12Cx1.0SQ
CÁP TÀU THỦY BỌC LƯỚI THÉP FA - MPYC
JINRO KOREA
FA - MPYC -19Cx1.0SQ
CÁP TÀU THỦY BỌC LƯỚI THÉP FA - MPYC
JINRO KOREA
FA - MPYC -27Cx1.0SQ
CÁP TÀU THỦY BỌC LƯỚI THÉP FA - MPYC
JINRO KOREA
FA - MPYC -37Cx1.0SQ
CÁP TÀU THỦY BỌC LƯỚI THÉP FA - MPYC
JINRO KOREA
FA - MPYC -12Cx2.5SQ
CÁP TÀU THỦY BỌC LƯỚI THÉP FA - MPYC
JINRO KOREA
FA - TTPYCY - S - 4 Pair x0.75SQ
CÁP TÀU THỦY BỌC LƯỚI THÉP FA -TTPYCY - S
JINRO KOREA
FA - TPYCY - 3Cx95SQ
CÁP TÀU THỦY BỌC LƯỚI THÉP FA - TPYCY
JINRO KOREA
FA - SPYC- 1Cx1.5SQ
CÁP TÀU THỦY BỌC LƯỚI THÉP FA - SPYC
JINRO KOREA
FA - SPYC- 1Cx2.5SQ
CÁP TÀU THỦY BỌC LƯỚI THÉP FA - SPYC
JINRO KOREA
FA - SPYC- 1Cx4.0SQ
CÁP TÀU THỦY BỌC LƯỚI THÉP FA - SPYC
JINRO KOREA
FA - SPYC- 1Cx6.0SQ
CÁP TÀU THỦY BỌC LƯỚI THÉP FA - SPYC
JINRO KOREA
FA - SPYC- 1Cx10SQ
CÁP TÀU THỦY BỌC LƯỚI THÉP FA - SPYC
Sản phẩm cùng loại
1 2 3
Get the Flash Player to see this player.
Đối tácOnline: 30
Lượt truy cập: 31281146
                      2018 (c) Công ty cổ phần thương mại và xây dựng Nguyên Tâm
                                                    VPGD: Số 76 An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội 
                                                    Tel:  02437173982 ,  02437170497  ,  02437173426  , 0988423986
                                                     Email: nguyentam@daycap.com.vn - website:   www.daycap.com.vn 
                                                     Https://www.facebook.com/daycapdiennguyentam