Sản phẩm
Tư vấn trực tuyến
   0985 940 986 Tú

   0988 423 986 Việt

   0389600999 Tuấn

  024 37173982 Vinh 
  024 37173426Trang
  024 37170497 Huy
Đối tác














Sản phẩm  -  Cáp điện  -  Dây cáp điện 0,6/1kv
Cáp tàu thủy lưới thép
Giá: VNĐ
Mã đặt hàng
Tên gọi
Nhà sản xuất
Mã nhà sản xuất
Mô tả
Giá chưa thuế
Thuế VAT
(%)
JINRO KOREA
FA - DPYC - 2Cx1.5SQ
CÁP TÀU THUỶ LƯỚI THÉP - FA - DPYV
JINRO KOREA
FA - DPYC -2Cx2.5SQ
CÁP TÀU THUỶ LƯỚI THÉP - FA - DPYV
JINRO KOREA
FA - DPYC -2Cx4.0SQ
CÁP TÀU THUỶ LƯỚI THÉP - FA - DPYV
JINRO KOREA
FA - DPYC -2Cx6.0SQ
CÁP TÀU THUỶ LƯỚI THÉP - FA - DPYV
JINRO KOREA
FA - DPYC -2Cx10SQ
CÁP TÀU THUỶ LƯỚI THÉP - FA - DPYV
JINRO KOREA
FA - DPYC -2Cx16SQ
CÁP TÀU THUỶ LƯỚI THÉP - FA - DPYV
JINRO KOREA
FA - DPYC -2Cx25SQ
CÁP TÀU THUỶ LƯỚI THÉP - FA - DPYV
JINRO KOREA
FA - DPYC -2Cx35SQ
CÁP TÀU THUỶ LƯỚI THÉP - FA - DPYV
JINRO KOREA
FA - DPYC -2Cx50SQ
CÁP TÀU THUỶ LƯỚI THÉP - FA - DPYV
JINRO KOREA
FA - DPYC -2Cx70SQ
CÁP TÀU THUỶ LƯỚI THÉP - FA - DPYV
JINRO KOREA
FA - DPYC -2Cx95SQ
CÁP TÀU THUỶ LƯỚI THÉP - FA - DPYV
JINRO KOREA
FA - TPYC-3Cxc1.5SQ
CÁP TÀU THUỶ LƯỚI THÉP - FA - TPYV
JINRO KOREA
FA - TPYC-3Cx2.5SQ
CÁP TÀU THUỶ LƯỚI THÉP - FA - TPYV
JINRO KOREA
FA - TPYC-3Cx4SQ
CÁP TÀU THUỶ LƯỚI THÉP - FA - TPYV
JINRO KOREA
FA - TPYC-3Cx6.0SQ
CÁP TÀU THUỶ LƯỚI THÉP - FA - TPYV
JINRO KOREA
FA - TPYC-3Cx10QS
CÁP TÀU THUỶ LƯỚI THÉP - FA - TPYV
JINRO KOREA
FA - TPYC-3Cx16SQ
CÁP TÀU THUỶ LƯỚI THÉP - FA - TPYV
JINRO KOREA
FA - TPYC-3Cx25SQ
CÁP TÀU THUỶ LƯỚI THÉP - FA - TPYV
JINRO KOREA
FA - TPYC-3Cx35SQ
CÁP TÀU THUỶ LƯỚI THÉP - FA - TPYV
JINRO KOREA
FA - TPYC-3Cx150SQ
CÁP TÀU THUỶ LƯỚI THÉP - FA - TPYV
JINRO KOREA
FA - TPYC - 3Cx70SQ
CÁP TÀU THỦY BỌC LƯƠI THÉP FA - TPYC
JINRO KOREA
FA - TPYC - 3Cx95SQ
CÁP TÀU THỦY BỌC LƯƠI THÉP FA - TPYC
JINRO KOREA
FA - TPYC - 3Cx120SQ
CÁP TÀU THỦY BỌC LƯƠI THÉP FA - TPYC
JINRO KOREA
FA - TPYC - 3Cx150SQ
CÁP TÀU THỦY BỌC LƯƠI THÉP FA - TPYC
JINRO KOREA
FA - MPYC - 2Cx1.0SQ
CÁP TÀU THỦY BỌC LƯỚI THÉP FA - MPYC
JINRO KOREA
FA - MPYC -4Cx1.0SQ
CÁP TÀU THỦY BỌC LƯỚI THÉP FA - MPYC
JINRO KOREA
FA - MPYC -7Cx1.0SQ
CÁP TÀU THỦY BỌC LƯỚI THÉP FA - MPYC
JINRO KOREA
FA - MPYC -12Cx1.0SQ
CÁP TÀU THỦY BỌC LƯỚI THÉP FA - MPYC
JINRO KOREA
FA - MPYC -19Cx1.0SQ
CÁP TÀU THỦY BỌC LƯỚI THÉP FA - MPYC
JINRO KOREA
FA - MPYC -27Cx1.0SQ
CÁP TÀU THỦY BỌC LƯỚI THÉP FA - MPYC
JINRO KOREA
FA - MPYC -37Cx1.0SQ
CÁP TÀU THỦY BỌC LƯỚI THÉP FA - MPYC
JINRO KOREA
FA - MPYC -12Cx2.5SQ
CÁP TÀU THỦY BỌC LƯỚI THÉP FA - MPYC
JINRO KOREA
FA - TTPYCY - S - 4 Pair x0.75SQ
CÁP TÀU THỦY BỌC LƯỚI THÉP FA -TTPYCY - S
JINRO KOREA
FA - TPYCY - 3Cx95SQ
CÁP TÀU THỦY BỌC LƯỚI THÉP FA - TPYCY
JINRO KOREA
FA - SPYC- 1Cx1.5SQ
CÁP TÀU THỦY BỌC LƯỚI THÉP FA - SPYC
JINRO KOREA
FA - SPYC- 1Cx2.5SQ
CÁP TÀU THỦY BỌC LƯỚI THÉP FA - SPYC
JINRO KOREA
FA - SPYC- 1Cx4.0SQ
CÁP TÀU THỦY BỌC LƯỚI THÉP FA - SPYC
JINRO KOREA
FA - SPYC- 1Cx6.0SQ
CÁP TÀU THỦY BỌC LƯỚI THÉP FA - SPYC
JINRO KOREA
FA - SPYC- 1Cx10SQ
CÁP TÀU THỦY BỌC LƯỚI THÉP FA - SPYC
Sản phẩm cùng loại
1 2 3
Get the Flash Player to see this player.
Đối tác

























Online: 1
Lượt truy cập: 32731565
                        2024 (c)     CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG NGUYÊN TÂM

                                       VPGD:      Số 76 An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội 

                                           Tel:          02437173982 , 02437170497  ,  02437173426  , 0988423986

                                            Email:      nguyentam@daycap.com.vn - website:  www.daycap.com.vn 

                                                Https://www.facebook.com/daycapdiennguyentam   -    Zalo: 0985940986